top of page

Open hengeplass / Happening

Velkommen til Happening!

Happening er eit lågterskeltilbod for ungdom. Vi møtast annakvar fredag

kl. 20-23 i Tunet kyrkje- og kultursenter , Her har vi kjekke aktivtetar som: Sumobryting, kampkveld, diskotek og brettspel. Det er også ein liten andakt på starten av samlinga.

 

I løpet av året har vi også større arrangement som:

  • Ungdomsgudsteneste

  • Galla

  • Leir

  • Arrangement med nabo-kyrkjelydar / KFUK-KFUM

Aldersgruppe: 8.klasse-VG3

Ungdom

Ungdomsgudstenester:

To gonger i halvåret arrangeres ungdomsgudstenster i Os kyrkjelyd. Desse er tilrettelagd for ungdom og  foregår i Os kyrkje på kveldstid. Her har vi blant anna: Andakt, bønnevandring, lovsang m/ungdomsband, nattverd.

 

Følg med på kalenderen / sosiale medier for neste ungdomsgudsteneste.

Dato vår 2024:

5.april

31.mai

Kl 20 i Os kyrkje 

Leir:

I løpet av året har vi 1-2 leirar. 

På våren pleier vi å ha Sosialweekend, dette er ein leir der vi drar og har det sosialt. Vi har mange kjekke aktivitetar, snakker om ungdomsarbeidet og skapar relasjoner tvers av gruppene i Ungdomstunet. 

I sommarferien pleier vi ha å ha leir i lag med Birkeland og Sædalen menigheter. Dett er ein stor og sosial leir på tvers av kyrkjelydane. 

Meir info om leir kjem når det nærmer seg. Følg med på kalenderen / sosiale meider.

Sjekk ut tildegare leirar 

Kontakt oss

Har du spørsmål knytt til Open hengeplass / Happening? 

Då kan du ta kontakt med Ungdomsleiar Martin Bakke Slåttsveen. 

bottom of page